• Luận án - Luận văn
  • 372.8 TR121TH
    Dạy học văn tả cảnh, tả người cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển tư duy sáng tạo :
DDC 372.8
Tác giả CN Trần Thị Hải Thu
Nhan đề Dạy học văn tả cảnh, tả người cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển tư duy sáng tạo : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Trần Thị Hải Thu; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng
Mô tả vật lý 121tr. + 33tr. phụ lục : bảng biểu, biểu đồ, hình ảnh minh họa ; 30cm.
Phụ chú Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01
Tóm tắt Xây dựng một số biện pháp dạy học cụ thể giúp học sinh lớp 5 viết các bài văn tả cảnh, tả người theo hướng tư duy sáng tạo. Đề xuất xây dựng các biện pháp dạy học viết văn tả cảnh và tả người cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển tư duy sáng tạo
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000988
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141572
0022
004BF8631CA-0126-45FF-91DB-D85AF13069C1
005202302060929
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230206093010|boanhlth|y20230206092853|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bTR121TH
100 |aTrần Thị Hải Thu
245 |aDạy học văn tả cảnh, tả người cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển tư duy sáng tạo : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cTrần Thị Hải Thu; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
260 |aHải Phòng
300 |a121tr. + 33tr. phụ lục : |bbảng biểu, biểu đồ, hình ảnh minh họa ; |c30cm.
500 |aLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01
520 |aXây dựng một số biện pháp dạy học cụ thể giúp học sinh lớp 5 viết các bài văn tả cảnh, tả người theo hướng tư duy sáng tạo. Đề xuất xây dựng các biện pháp dạy học viết văn tả cảnh và tả người cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển tư duy sáng tạo
653 |aTiểu học
653 |aDạy học
653 |aVăn học
653|aTư duy
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Hiên|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000988
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000988 Luận án, Luận văn 372.8 TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào