DDC 006
Tác giả CN Đỗ Vũ Tiệp
Nhan đề Xây dựng hệ thống quản lý thuyền viên : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đỗ Vũ Tiệp; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 33tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý đội tàu giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này quản lý vận hành tàu, theo dõi lịch trình, quản lý tàu và các thủ tục hành chính
Từ khóa tự do Thuyền viên
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Đăng Nguyên
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000042
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143169
0028
004767A5609-E16F-4845-952B-FA2627A932C8
005202406101112
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240610111235|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006|bL250
100 |aĐỗ Vũ Tiệp
245 |aXây dựng hệ thống quản lý thuyền viên : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cĐỗ Vũ Tiệp; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a33tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aPhân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý đội tàu giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này quản lý vận hành tàu, theo dõi lịch trình, quản lý tàu và các thủ tục hành chính
653 |aThuyền viên
653 |aXây dựng
653 |aQuản lí
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê Đăng Nguyên|cT.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000042
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000042 Khóa luận, Đồ án 006 L250 Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào