DDC 005
Tác giả CN Trịnh Quang Long
Nhan đề Xây dựng Website quản lý ra vào bãi container : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Trịnh Quang Long; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 30tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện Website quản lý ra vào bãi container giúp người dùng quản lý được nâng hạ trong bãi container
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Container
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Đăng Nguyên
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000043
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143170
0028
0042778FC74-657D-46EB-AD39-9B9B9197879F
005202406101122
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240610112321|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bL250Đ
100 |aTrịnh Quang Long
245 |aXây dựng Website quản lý ra vào bãi container : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cTrịnh Quang Long; Lê Đăng Nguyên hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a30tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aPhân tích thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện Website quản lý ra vào bãi container giúp người dùng quản lý được nâng hạ trong bãi container
653 |aWebsite
653 |aContainer
653 |aXây dựng
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê Đăng Nguyên|cT.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000043
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000043 Khóa luận, Đồ án 005 L250Đ Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào