DDC 006.7
Tác giả CN Đỗ Hữu Trí
Nhan đề Xây dựng Website bán thang máy Hybrid : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đỗ Hữu Trí; Trần Việt hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 37tr. : hình vẽ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán thang máy Hybrid sử dụng WordPress giúp tăng cường hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm kinh phí đáng kể so với các hình thức quảng cáo truyền thống
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Thang máy
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần Việt
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000044
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143171
0028
004EC48CDE8-5AEB-4D47-B920-D8478D1D2E09
005202406101643
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240610164408|boanhlth|y20240610164216|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bĐ450H
100 |aĐỗ Hữu Trí
245 |aXây dựng Website bán thang máy Hybrid : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cĐỗ Hữu Trí; Trần Việt hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a37tr. : |bhình vẽ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán thang máy Hybrid sử dụng WordPress giúp tăng cường hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm kinh phí đáng kể so với các hình thức quảng cáo truyền thống
653 |aWebsite
653 |aThang máy
653 |aXây dựng
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aTrần Việt|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000044
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000044 Khóa luận, Đồ án 006.7 Đ450H Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào