DDC 006
Tác giả CN Đào Tuấn Hiệp
Nhan đề Xây dựng Website đại lý bán xe ô tô Visfast : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đào Tuấn Hiệp; Phạm Thị Thùy Ni hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 39tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Thiết kế xây dựng trang web bán xe ô tô Vinfast dễ sử dụng chứa đựng thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Ô tô
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thùy Ni
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000045
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143172
0028
0044CCCEA18-CB08-40E2-88F6-F4A126151050
005202406110832
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611083251|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006|bĐ406T
100 |aĐào Tuấn Hiệp
245 |aXây dựng Website đại lý bán xe ô tô Visfast : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cĐào Tuấn Hiệp; Phạm Thị Thùy Ni hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a39tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aThiết kế xây dựng trang web bán xe ô tô Vinfast dễ sử dụng chứa đựng thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aÔ tô
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aPhạm Thị Thùy Ni|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000045
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000045 Khóa luận, Đồ án 006 Đ406T Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào