DDC 006
Tác giả CN Nguyễn Đức Hải
Nhan đề Thiết kế Website bán phụ kiện điện thoại : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Nguyễn Đức Hải; Vũ Thị Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 54tr. : hình ảnh, minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng website bán phụ kiện điện thoại cung cấp thông tin một cách nhanh chóng đầy đủ về sản phẩm thuận lợi trong việc tìm kiếm và mua các sản phẩm
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Điện thoại
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Sơn
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000046
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143173
0028
0049BF2C25C-597F-49CA-AAEB-75B1278DE90C
005202406110844
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611084524|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006|bNG527Đ
100 |aNguyễn Đức Hải
245 |aThiết kế Website bán phụ kiện điện thoại : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cNguyễn Đức Hải; Vũ Thị Sơn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a54tr. : |bhình ảnh, minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng website bán phụ kiện điện thoại cung cấp thông tin một cách nhanh chóng đầy đủ về sản phẩm thuận lợi trong việc tìm kiếm và mua các sản phẩm
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aĐiện thoại
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aVũ Thị Sơn|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000046
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000046 Khóa luận, Đồ án 006 NG527Đ Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào