DDC 006
Tác giả CN Phạm Bá Linh
Nhan đề Xây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Phạm Bá Linh; Đào Thị Hường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 32tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng phần mềm quản lý đề tài đồ án tốt nghiệp. Hệ thống sẽ giúp sự tương tác giữa giảng viên hướng dẫn và sinh viên được thuận lợi hơn
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Đào Thị Hường
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000047
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143174
0028
004EB297A04-5F3F-489B-9244-9DA911CE1053
005202406110901
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611090235|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006|bPH104B
100 |aPhạm Bá Linh
245 |aXây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cPhạm Bá Linh; Đào Thị Hường hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a32tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng phần mềm quản lý đề tài đồ án tốt nghiệp. Hệ thống sẽ giúp sự tương tác giữa giảng viên hướng dẫn và sinh viên được thuận lợi hơn
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aĐồ án tốt nghiệp
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aĐào Thị Hường|cT.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000047
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000047 Khóa luận, Đồ án 006 PH104B Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào