DDC 006
Tác giả CN Văn Thị Linh Trang
Nhan đề Xây dựng Website bán mỹ phẩm Mew Beauty : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Văn Thị Linh Trang; Trần Việt hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 55tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website với mục đích cung cấp cho khách hàng các thông tin sản phẩm của cửa hàng Phúc Long và cách thức đặt mua hàng qua mạng
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Mĩ phẩm
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần Việt
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000049
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143176
0028
004CB7133DB-F718-4086-BF9C-33599477C788
005202406110932
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611093258|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006|bTR121V
100 |aVăn Thị Linh Trang
245 |aXây dựng Website bán mỹ phẩm Mew Beauty : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cVăn Thị Linh Trang; Trần Việt hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a55tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website với mục đích cung cấp cho khách hàng các thông tin sản phẩm của cửa hàng Phúc Long và cách thức đặt mua hàng qua mạng
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aMĩ phẩm
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aTrần Việt|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000049
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000049 Khóa luận, Đồ án 006 TR121V Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào