• Khóa luận - Đồ án
  • 005 Đ116V
    Xây dựng hệ thống quản lý quá trình thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Hải Phòng :
DDC 005
Tác giả CN Đặng Văn Quang
Nhan đề Xây dựng hệ thống quản lý quá trình thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Hải Phòng : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đặng Văn Quang; Lê Đắc Nhường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 65tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Phân tích thiết kế hệ thống quản lý quá trình thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Hải Phòng
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Trường Đại học Hải Phòng
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Đắc Nhường
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000050
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143177
0028
0045889AC07-C2C0-4601-92B9-4D541F05F97F
005202406110957
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611095755|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bĐ116V
100 |aĐặng Văn Quang
245 |aXây dựng hệ thống quản lý quá trình thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Hải Phòng : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cĐặng Văn Quang; Lê Đắc Nhường hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a65tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aPhân tích thiết kế hệ thống quản lý quá trình thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Hải Phòng
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aĐồ án tốt nghiệp
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aTrường Đại học Hải Phòng
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê Đắc Nhường|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000050
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000050 Khóa luận, Đồ án 005 Đ116V Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào