DDC 005
Tác giả CN Hoàng Long Vũ
Nhan đề Nghiên cứu làm phim hoạt hình 2D Animations trên nền tảng Mono : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Hoàng Long Vũ; Bùi Thị Thúy Quỳnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 82tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về phim hoạt hình, Moho và quá trình kỹ năng diễn hoạt Animotion. Ứng dụng Moho để xây dựng phim hoạt hình 2D
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Phim hoạt hình
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thúy Quỳnh
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000051
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143178
0028
0046E7D021F-5BBD-41E4-A62B-B6F07DE51824
005202406111030
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611103048|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bH407L
100 |aHoàng Long Vũ
245 |aNghiên cứu làm phim hoạt hình 2D Animations trên nền tảng Mono : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cHoàng Long Vũ; Bùi Thị Thúy Quỳnh hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a82tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aGiới thiệu tổng quan về phim hoạt hình, Moho và quá trình kỹ năng diễn hoạt Animotion. Ứng dụng Moho để xây dựng phim hoạt hình 2D
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aPhim hoạt hình
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aBùi Thị Thúy Quỳnh|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000051
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000051 Khóa luận, Đồ án 005 H407L Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào