DDC 006.7
Tác giả CN Hoàng Hữu Hùng
Nhan đề Xây dựng Website quản lý bán hàng : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Hoàng Hữu Hùng; Hoàng Văn Lâm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 46tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website quản lý bán hàng có đầy đủ chức năng cần thiết cho việc quản lý sản phẩm và đơn hàng, tính toán giá thành chính xác đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Lâm
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000057
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143184
0028
00400D87B99-6DE6-4BBD-B92F-1B13DFBB5EE9
005202406121120
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240612112109|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bH407H
100 |aHoàng Hữu Hùng
245 |aXây dựng Website quản lý bán hàng : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cHoàng Hữu Hùng; Hoàng Văn Lâm hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a46tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website quản lý bán hàng có đầy đủ chức năng cần thiết cho việc quản lý sản phẩm và đơn hàng, tính toán giá thành chính xác đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
653 |aWebsite
653 |aBán hàng
653 |aQuản lí
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aHoàng Văn Lâm|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000057
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000057 Khóa luận, Đồ án 006.7 H407H Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào