DDC 006.7
Tác giả CN Chu Nguyên Quyền
Nhan đề Xây dựng Website bán ghế massage fushi dựa trên nền tảng Wordpress : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Chu Nguyên Quyền; Hoàng Văn Lâm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 46tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán ghế massage fushi dựa trên nền tảng Wordpress giúp tăng cường hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí đáng kể so với các hình thức quảng cáo truyền thống
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Ghế massage
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Lâm
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000058
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143185
0028
0041177073E-BD9E-4D99-9AB8-9F694215D1C4
005202406121445
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240612144610|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bCH500NG
100 |aChu Nguyên Quyền
245 |aXây dựng Website bán ghế massage fushi dựa trên nền tảng Wordpress : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cChu Nguyên Quyền; Hoàng Văn Lâm hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a46tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán ghế massage fushi dựa trên nền tảng Wordpress giúp tăng cường hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí đáng kể so với các hình thức quảng cáo truyền thống
653 |aWebsite
653 |aGhế massage
653 |aXây dựng
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aHoàng Văn Lâm|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000058
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000058 Khóa luận, Đồ án 006.7 CH500NG Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào