DDC 006.7
Tác giả CN Vũ Phú Tài
Nhan đề Thiết kế game 2D với Unity : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Vũ Phú Tài; Lê Ngọc Minh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 34tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Ứng dụng game được xây dựng trên các công cụ có sẵn giúp cho doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm của mình lên thị trường internet
Từ khóa tự do Game
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Minh
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000059
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143186
0028
004CA1B514A-B2E2-4454-BB5F-2F6EF5FF378A
005202406121520
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240612152113|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bV500PH
100 |aVũ Phú Tài
245 |aThiết kế game 2D với Unity : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cVũ Phú Tài; Lê Ngọc Minh hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a34tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aỨng dụng game được xây dựng trên các công cụ có sẵn giúp cho doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm của mình lên thị trường internet
653 |aGame
653 |aThiết kế
653 |aXây dựng
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê Ngọc Minh|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000059
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000059 Khóa luận, Đồ án 006.7 V500PH Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào