DDC 006.7
Tác giả CN Nguyễn Duy Nam
Nhan đề Xây dựng Website bán máy lọc nước trên nền tảng Drupal : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Nguyễn Duy Nam; Lê Thị Phương Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 38tr. : hình ảnh, bảng minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán máy lọc nước trên nền tảng Drupal vừa giới thiệu vừa bán hàng online mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Máy lọc
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Thị Phương Anh
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000060
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143187
0028
0047E766C79-A69B-47FF-B820-A388BC958D73
005202406121538
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240612153842|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bNG527D
100 |aNguyễn Duy Nam
245 |aXây dựng Website bán máy lọc nước trên nền tảng Drupal : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cNguyễn Duy Nam; Lê Thị Phương Anh hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a38tr. : |bhình ảnh, bảng minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán máy lọc nước trên nền tảng Drupal vừa giới thiệu vừa bán hàng online mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp
653 |aWebsite
653 |aMáy lọc
653 |aXây dựng
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê Thị Phương Anh|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000060
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000060 Khóa luận, Đồ án 006.7 NG527D Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào