DDC 006.7
Tác giả CN Trịnh Đức Toàn
Nhan đề Xây dựng Website đặt phòng cho khách sạn Hải Long : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Trịnh Đức Toàn; Lê Thị Phương Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 33tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website đặt phòng cho khách sạn Hải Long, cung cấp những thông tin khách sạn có thể đặt được phòng cho khách du lịch trong và ngoài nước
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Hải Long
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê Thị Phương Anh
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000061
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143188
0028
0041B5B7BB3-4A5F-4E6B-86FC-F177B26612F1
005202406121613
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240612161410|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bTR312Đ
100 |aTrịnh Đức Toàn
245 |aXây dựng Website đặt phòng cho khách sạn Hải Long : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cTrịnh Đức Toàn; Lê Thị Phương Anh hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a33tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website đặt phòng cho khách sạn Hải Long, cung cấp những thông tin khách sạn có thể đặt được phòng cho khách du lịch trong và ngoài nước
653 |aWebsite
653 |aHải Long
653 |aKhách sạn
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê Thị Phương Anh|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000061
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000061 Khóa luận, Đồ án 006.7 TR312Đ Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào