DDC 006.7
Tác giả CN Trần Văn Đại
Nhan đề Xây dựng Website bán đồ dùng học tập cho trẻ em bằng Drupal : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Trần Văn Đại; Nguyễn Hà An hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 32tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán đồ dùng học tập cho trẻ em bằng Drupal. Trang web có thể cung cấp một loạt các sản phẩm từ sách, vở, đồ chơi giáo dục đến dụng cụ học tập cung cấp một sự lựa chọn đa dạng và phong phú cho khách hàng
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Đồ dùng học tập
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần Văn Đại
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000062
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143189
0028
00457FCD5B3-7E63-4C57-AFF7-A8155A03D348
005202406130900
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240613090135|boanhlth|y20240613085748|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bTR121V
100 |aTrần Văn Đại
245 |aXây dựng Website bán đồ dùng học tập cho trẻ em bằng Drupal : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cTrần Văn Đại; Nguyễn Hà An hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a32tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán đồ dùng học tập cho trẻ em bằng Drupal. Trang web có thể cung cấp một loạt các sản phẩm từ sách, vở, đồ chơi giáo dục đến dụng cụ học tập cung cấp một sự lựa chọn đa dạng và phong phú cho khách hàng
653 |aWebsite
653 |aTrẻ em
653 |aĐồ dùng học tập
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aTrần Văn Đại|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000062
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000062 Khóa luận, Đồ án 006.7 TR121V Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào