DDC 006.7
Tác giả CN Nguyễn Tùng Lâm
Nhan đề Xây dựng Website bán xe đạp trên nền tảng Wordpress : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Nguyễn Tùng Lâm; Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 50tr. : hình ảnh, bảng minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán xe đạp trên nền tảng Wordpress, cung cấp các loại xe đạp đủ mẫu mã, chủng loại, các loại phụ tùng, phụ kiện thay thế
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Xe đạp
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000063
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143190
0028
00460388477-1A86-4818-A7E5-15A6063FB84B
005202406130933
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240613093408|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bNG527T
100 |aNguyễn Tùng Lâm
245 |aXây dựng Website bán xe đạp trên nền tảng Wordpress : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cNguyễn Tùng Lâm; Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a50tr. : |bhình ảnh, bảng minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán xe đạp trên nền tảng Wordpress, cung cấp các loại xe đạp đủ mẫu mã, chủng loại, các loại phụ tùng, phụ kiện thay thế
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aXe đạp
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aNguyễn Mạnh Hùng|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000063
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000063 Khóa luận, Đồ án 006.7 NG527T Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng