DDC 006.7
Tác giả CN Đoàn Mạnh Quân
Nhan đề Xây dụng Website bán phụ kiện điện thoại Shincase bằng Wordpress : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đoàn Mạnh Quân; Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 53tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Phân tích thiết kế hệ thống Website bán phụ kiện điện thoại Shincase bằng Wordpress
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Điện thoại
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000064
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143191
0028
004FCA206B1-D93D-4184-805D-77434452D5D7
005202406131009
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240613100940|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bĐ406M
100 |aĐoàn Mạnh Quân
245 |aXây dụng Website bán phụ kiện điện thoại Shincase bằng Wordpress : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cĐoàn Mạnh Quân; Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a53tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aPhân tích thiết kế hệ thống Website bán phụ kiện điện thoại Shincase bằng Wordpress
653 |aWebsite
653 |aXây dựng
653 |aĐiện thoại
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aNguyễn Mạnh Hùng|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000064
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000064 Khóa luận, Đồ án 006.7 Đ406M Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng