• Khóa luận - Đồ án
  • 006.7 PH104Đ
    Xây dựng Website bán xe máy cũ giá rẻ Đức Tuyền trên nền tảng Wordpress :
DDC 006.7
Tác giả CN Phạm Đức Tuyền
Nhan đề Xây dựng Website bán xe máy cũ giá rẻ Đức Tuyền trên nền tảng Wordpress : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Phạm Đức Tuyền; Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 53tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán xe máy cũ giá rẻ Đức Tuyền trên nền tảng Wordpress.
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Đức Tuyền
Từ khóa tự do Xe máy
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000065
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143192
0028
0049EE1489D-84C2-445D-B6F7-6DD047DD9C25
005202406131051
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240613105230|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bPH104Đ
100 |aPhạm Đức Tuyền
245 |aXây dựng Website bán xe máy cũ giá rẻ Đức Tuyền trên nền tảng Wordpress : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cPhạm Đức Tuyền; Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a53tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán xe máy cũ giá rẻ Đức Tuyền trên nền tảng Wordpress.
653 |aWebsite
653 |aĐức Tuyền
653 |aXe máy
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aNguyễn Mạnh Hùng|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000065
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000065 Khóa luận, Đồ án 006.7 PH104Đ Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng