DDC 006
Tác giả CN Vũ Văn Dương
Nhan đề Xây dựng Website bán sách cho nhà sách Fahasa : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Vũ Văn Dương; Phạm Thị Thùy Ni hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 52tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
Tóm tắt Xây dựng Website bán sách cho nhà sách Fahasa đưa sản phẩm đến với tay người dùng nhanh nhất
Từ khóa tự do Website
Từ khóa tự do Bán sách
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thùy Ni
Địa chỉ 100Khóa luận, Đồ án(1): 111000066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143193
0028
004F9132FAD-50F5-4C45-B572-556A86904CC8
005202406131109
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240613110955|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a006|bV500V
100 |aVũ Văn Dương
245 |aXây dựng Website bán sách cho nhà sách Fahasa : |bKhóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / |cVũ Văn Dương; Phạm Thị Thùy Ni hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a52tr. : |bhình ảnh, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Khoa Công nghệ thông tin
520 |aXây dựng Website bán sách cho nhà sách Fahasa đưa sản phẩm đến với tay người dùng nhanh nhất
653 |aWebsite
653 |aBán sách
653 |aXây dựng
653|aKhoa Công nghệ thông tin
653|aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aPhạm Thị Thùy Ni|cTh.S|ehướng dẫn
852|a100|bKhóa luận, Đồ án|j(1): 111000066
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bìa khóa luận tn1thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 111000066 Khóa luận, Đồ án 006 V500V Khóa luận đồ án 1 Sẵn sàng