• Luận án - Luận văn
  • 331.119 NG527TH
    Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần ắc quy tia sáng :
DDC 331.119
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần ắc quy tia sáng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Thủy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 72tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần ắc quy tia sáng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Ắc quy tia sang
Từ khóa tự do Hoàn thiện
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Nhân lực
Từ khóa tự do Công ti cổ phần ắc quy tia sáng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000663
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140187
0022
004BEC49C25-48D6-4E65-A5DC-4001CA4F9FD3
005202006190936
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200619093802|boanhlth|y20200619093702|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a331.119|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Thu Hà
245 |aHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần ắc quy tia sáng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cNguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Thủy hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a72tr. + CD : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần ắc quy tia sáng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Ắc quy tia sang
653 |aHoàn thiện
653 |aĐào tạo
653 |aNhân lực
653|aCông ti cổ phần ắc quy tia sáng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thu Thủy|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000663
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000663 Luận án, Luận văn 331.119 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng