• Sách
  • 510.71 TH308
    Thiết kế bài giảng toán trung học cơ sở 9.
DDC 510.71
Nhan đề Thiết kế bài giảng toán trung học cơ sở 9. T.2 / Hoàng Ngọc Diệp ch.b; Đàm Thu Hương,...
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Hà Nội,
Mô tả vật lý 515tr;
Tóm tắt Giới thiệu mục tiêu bài học, phương pháp chuẩn bị bài và tiến trình dạy học môn toán lớp 9, cụ thể về đại số và hình học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Lớp 9
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Tác giả(bs) CN Đàm Thu Hương
Tác giả(bs) CN Hoàng Ngọc Diệp
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hoa
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Nội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thịnh
000 00025nam a2200024 a 4500
00140190
0021
004512A5F7E-649F-417A-9535-146A2CB32326
005202007020946
008051208s2005 vie
0091 0
039|a20200702094827|boanhlth|c20200702094751|doanhlth|y20200619095636|zyennth
041 |avie
082|a510.71|bTH308
245 |aThiết kế bài giảng toán trung học cơ sở 9.|nT.2 / |cHoàng Ngọc Diệp ch.b; Đàm Thu Hương,...
260 |aH.:|bNxb. Hà Nội,
300 |a515tr;
520|aGiới thiệu mục tiêu bài học, phương pháp chuẩn bị bài và tiến trình dạy học môn toán lớp 9, cụ thể về đại số và hình học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aLớp 9
653 |aToán
653 |aSách giáo viên
700 |aĐàm Thu Hương
700 |aHoàng Ngọc Diệp
700 |aLê Thị Hoa
700 |aĐỗ Thị Nội
700 |aNguyễn Thị Thịnh
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/toan9t2/toan9t2_001thumbimage.jpg
890|c1