• Sách
  • 530 PH105H
    Tuyển tập các bài vật lý đại cương.
Giá tiền 100000VND
DDC 530
Tác giả CN Phan Hồng Liên
Nhan đề Tuyển tập các bài vật lý đại cương. Dùng cho các trường Đại học có các chuyên ngành Vật lý, Vật lý - Kỹ sư và Vật lý - Kỹ thuật / T.1, Cơ học, nhiệt học và vật lý phân tử : Phan Hồng Liên (c.b.); Lâm Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 459tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu các bài tập, hướng dẫn và lời giải đáp về cơ học, nhiệt học và vật lý phân tử
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Nhiệt học
Từ khóa tự do Vật lí phân tử
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Lâm Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140191
0021
004D9F3503C-A46C-4D1E-AF76-3B2B5B8A63B8
005202007281051
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c100000VND
039|a20200728105047|boanhlth|c20200619142546|dyennth|y20200619100750|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bPH105H
100 |aPhan Hồng Liên
245 |aTuyển tập các bài vật lý đại cương. |nT.1, |pCơ học, nhiệt học và vật lý phân tử : |bDùng cho các trường Đại học có các chuyên ngành Vật lý, Vật lý - Kỹ sư và Vật lý - Kỹ thuật / |cPhan Hồng Liên (c.b.); Lâm Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên
250 |aTái bản lần 2
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2015
300 |a459tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu các bài tập, hướng dẫn và lời giải đáp về cơ học, nhiệt học và vật lý phân tử
653 |aVật lí
653 |aNhiệt học
653 |aVật lí phân tử
653|aBài tập
700 |aLâm Văn Hùng
700|aNguyễn Trung Kiên
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/ttcacbtvatlidct1/ttcacbtvatlidct1_001thumbimage.jpg
890|c1