• Sách
  • 530 PH105H
    Tuyển tập các bài vật lý đại cương.
Giá tiền 90000VND
DDC 530
Tác giả CN Phan Hồng Liên
Nhan đề Tuyển tập các bài vật lý đại cương. Dùng cho các trường Đại học có các chuyên ngành Vật lý, Vật lý - Kỹ sư và Vật lý - Kỹ thuật / T.2, Điện - từ và quang học : Phan Hồng Liên (c.b.); Lâm Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2013
Mô tả vật lý 455tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu các bài tập, hướng dẫn và lời giải đáp về điện - từ, quang học
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Điện từ
Từ khóa tự do Quang học
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Lâm Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140192
0021
00421F11336-A3DC-40D0-838B-5A3E2DF96A28
005202007300855
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c90000VND
039|a20200730085625|boanhlth|c20200701104233|doanhlth|y20200619142527|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bPH105H
100 |aPhan Hồng Liên
245 |aTuyển tập các bài vật lý đại cương. |nT.2, |pĐiện - từ và quang học : |bDùng cho các trường Đại học có các chuyên ngành Vật lý, Vật lý - Kỹ sư và Vật lý - Kỹ thuật / |cPhan Hồng Liên (c.b.); Lâm Văn Hùng, Nguyễn Trung Kiên
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2013
300 |a455tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu các bài tập, hướng dẫn và lời giải đáp về điện - từ, quang học
653 |aVật lí
653 |aĐiện từ
653 |aQuang học
653|aBài tập
700 |aLâm Văn Hùng
700|aNguyễn Trung Kiên
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/ttcacbtvatlidct2/ttcacbtvatlidct2_001thumbimage.jpg
890|c1