• Sách
  • 027.00285 V561T
    Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện /
Giá tiền 60000 VND
DDC 027.00285
Tác giả CN Vương Toàn
Nhan đề Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện / Vương Toàn
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông
Mô tả vật lý 238tr. ; cm.
Tóm tắt Gần 80 bài viết phản ánh hiện thực hoạt động thông tin - thư viện nói chung và khoa học xã hội ở Việt Nam nói riêng; một số hoạt động cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Thư viện
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140193
0021
004BD7BAFA0-F75F-4CE6-9EA4-9760629DA923
005202007010948
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c60000 VND
039|a20200701094949|boanhlth|y20200619143453|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a027.00285|bV561T
100 |aVương Toàn
245 |aỨng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện / |cVương Toàn
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông
300 |a238tr. ; |ccm.
520 |aGần 80 bài viết phản ánh hiện thực hoạt động thông tin - thư viện nói chung và khoa học xã hội ở Việt Nam nói riêng; một số hoạt động cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aỨng dụng
653 |aThư viện
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/ungdungcntttrongthuvien/ungdungcntttrongthuvien_001thumbimage.jpg
890|c1