• Sách
  • NG527A
    252 bài toán cơ học /
Giá tiền 25100VND
DDC
Kí hiệu phân loại 531
Tác giả CN Nguyễn Anh Thi
Nhan đề 252 bài toán cơ học / Nguyễn Anh Thi
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2005
Mô tả vật lý 375tr. ;21cm
Từ khóa tự do Cơ học
Từ khóa tự do Bài tập vật lí
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06023843-5
Địa chỉ 100Kho mượn(6): KM06029404-9
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001509
000 00470nam a2200241 4500
00117271
0021
00418160
008061010s2005 vm| vie
0091 0
020|c25100VND
039|y20061010081500|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|bNG527A
084|a531
1001 |aNguyễn Anh Thi
24500|a252 bài toán cơ học / |cNguyễn Anh Thi
260 |aH. :|bGiáo dục,|c2005
300 |a375tr. ;|c21cm
653|aCơ học
653|aBài tập vật lí
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06023843-5
852|a100|bKho mượn|j(6): KM06029404-9
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001509
890|a10|b202
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001509 Tiếng Việt NG527A Sách tham khảo 10 Sẵn sàng
2 KM06029404 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KM06029405 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
4 KM06029406 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
5 KM06029407 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
6 KM06029408 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
7 KM06029409 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
8 KD06023843 Kho đọc NG527A Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
9 KD06023844 Kho đọc NG527A Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
10 KD06023845 Kho đọc NG527A Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào