• Sách
  • NG527A
    Học chơi chứng khoán trong 24 giờ /
Giá tiền 15000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 336.76
Tác giả CN Nguyễn Anh Thi
Nhan đề Học chơi chứng khoán trong 24 giờ / Nguyễn Anh Thi, Trần Tuấn Dũng
Thông tin xuất bản H. :Thông tấn,2007
Mô tả vật lý 96tr. ;12x16 cm
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Tự học
Tác giả(bs) CN Trần Tuấn Dũng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD08027394-5
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM08039289-90
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11000771
000 00580nam a2200277 4500
00120268
0021
00421189
008080310s2007 vm| vie
0091 0
020|c15000VND
039|y20080310101100|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527A
084|a336.76
1001 |aNguyễn Anh Thi
24500|aHọc chơi chứng khoán trong 24 giờ / |cNguyễn Anh Thi, Trần Tuấn Dũng
260 |aH. :|bThông tấn,|c2007
300 |a96tr. ;|c12x16 cm
653|aChứng khoán
653|aThị trường chứng khoán
653|aTự học
700|aTrần Tuấn Dũng
852|a100|bKho đọc|j(2): KD08027394-5
852|a100|bKho mượn|j(2): KM08039289-90
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11000771
890|a5|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11000771 Tiếng Việt NG527A Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
2 KD08027394 Kho đọc NG527A Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KD08027395 Kho đọc NG527A Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM08039289 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
5 KM08039290 Kho mượn NG527A Sách tham khảo 4 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào