• Sách
  • 531.33
    <121=Một trăm hai mươi mốt> bài toán dao động và sóng cơ học :
Giá tiền 13000VND
Kí hiệu phân loại 531.33
Nhan đề <121=Một trăm hai mươi mốt> bài toán dao động và sóng cơ học : Dùng cho học sinh chuyên vật lý luyện thi vào đại học / B.s: Vũ Thanh Khiết (ch.b), Ngô Quốc Quýnh,...
Thông tin xuất bản Đồng Nai:Nxb. Đồng Nai,1998
Mô tả vật lý 207tr;21cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Sóng cơ học
Từ khóa tự do Dao động sóng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Thi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Hiệp
Tác giả(bs) CN Vũ Thanh Khiết
Tác giả(bs) CN Ngô Quốc Quýnh
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06008612
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06019497
000 00025nam a2200024 a 4500
0016574
0021
0046920
008051208s1998 vie
0091 0
020 |c13000VND
039|y20051208091400|zlibol55
041 |avie
084 |a531.33
245 |a<121=Một trăm hai mươi mốt> bài toán dao động và sóng cơ học :|bDùng cho học sinh chuyên vật lý luyện thi vào đại học / |cB.s: Vũ Thanh Khiết (ch.b), Ngô Quốc Quýnh,...
260 |aĐồng Nai:|bNxb. Đồng Nai,|c1998
300 |a207tr;|c21cm
653 |aBài tập
653 |aPhổ thông trung học
653 |aVật lí
653 |aSách đọc thêm
653 |aSóng cơ học
653 |aDao động sóng
700 |aNguyễn Anh Thi
700 |aNguyễn Đức Hiệp
700 |aVũ Thanh Khiết
700 |aNgô Quốc Quýnh
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06008612
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06019497
890|a2|b86
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06019497 Kho mượn 531.33 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KD06008612 Kho đọc 531.33 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào