• Sách
  • 514
    Phương pháp lượng giác hoá các bài toán /
Giá tiền 9000VND
Kí hiệu phân loại 514
Tác giả CN Vũ Thế Hựu
Nhan đề Phương pháp lượng giác hoá các bài toán / Vũ Thế Hựu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2003
Mô tả vật lý 162tr;21cm
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giải tích toán học
Từ khóa tự do Lượng giác
Từ khóa tự do Đại số
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06007052-4
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM06016986-7, KM07034285
000 00025nam a2200024 a 4500
00112873
0021
00413704
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c9000VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |a514
1001 |aVũ Thế Hựu
245 |aPhương pháp lượng giác hoá các bài toán / |cVũ Thế Hựu
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2003
300 |a162tr;|c21cm
653 |aHình học
653 |aToán học
653 |aGiải tích toán học
653 |aLượng giác
653 |aĐại số
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06007052-4
852|a100|bKho mượn|j(3): KM06016986-7, KM07034285
890|a6|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034285 Kho mượn 514 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
2 KM06016986 Kho mượn 514 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
3 KM06016987 Kho mượn 514 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
4 KD06007052 Kho đọc 514 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
5 KD06007053 Kho đọc 514 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
6 KD06007054 Kho đọc 514 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào