• Sách
  • NG527V
    Các chuyên đề toán PTTH lượng giác 11 :
Giá tiền 14500VND
DDC
Kí hiệu phân loại 514(076)
Tác giả CN Nguyễn Vĩnh Cận
Nhan đề Các chuyên đề toán PTTH lượng giác 11 : Dùng cho học sinh khá, giỏi, lớp chuyên, ôn luyện thi ĐH / Nguyễn Vĩnh Cận, Vũ Thế Hựu, Trần Chí Hiếu
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,1998
Mô tả vật lý 242tr. ;21cm
Từ khóa tự do Bất phương trình
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Lượng giác
Tác giả(bs) CN Vũ Thế Hựu
Tác giả(bs) CN Trần Chí Hiếu
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07031739
000 00749nam a2200313 4500
00118488
0021
00419393
008070516s1998 vm| vie
0091 0
020|c14500VND
039|y20070516091900|zthutt
041|avie
044|avm
082|bNG527V
084|a514(076)
1001 |aNguyễn Vĩnh Cận
24500|aCác chuyên đề toán PTTH lượng giác 11 :|bDùng cho học sinh khá, giỏi, lớp chuyên, ôn luyện thi ĐH / |cNguyễn Vĩnh Cận, Vũ Thế Hựu, Trần Chí Hiếu
250|aTái bản lần 1
260 |aH. :|bGiáo dục,|c1998
300 |a242tr. ;|c21cm
653|aBất phương trình
653|aPhương trình
653|aLớp 11
653|aSách đọc thêm
653|aLượng giác
700|aVũ Thế Hựu
700|aTrần Chí Hiếu
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07031739
890|a1|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07031739 Kho mượn NG527V Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào