• Sách
  • V500TH
    Toán cơ bản và nâng cao 10.
Giá tiền 26000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 51(083)
Tác giả CN Vũ Thế Hựu
Nhan đề Toán cơ bản và nâng cao 10. T.1 / Vũ Thế Hựu
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 231tr. ;24cm
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Lượng giác
Từ khóa tự do Toán giải tích
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD07026094
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM07036013-4
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001714
000 00532nam a2200265 4500
00119314
0021
00420227
008071008s2006 vm| vie
0091 0
020|c26000VND
039|y20071008103700|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bV500TH
084|a51(083)
1001 |aVũ Thế Hựu
24500|aToán cơ bản và nâng cao 10.|nT.1 / |cVũ Thế Hựu
260 |aH. :|bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,|c2006
300 |a231tr. ;|c24cm
653|aLớp 10
653|aLượng giác
653|aToán giải tích
852|a100|bKho đọc|j(1): KD07026094
852|a100|bKho mượn|j(2): KM07036013-4
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001714
890|a4|b33
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001714 Tiếng Việt V500TH Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KD07026094 Kho đọc V500TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KM07036013 Kho mượn V500TH Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM07036014 Kho mượn V500TH Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào