Giá tiền 14000VND
Kí hiệu phân loại 6C5(083)
Nhan đề Cơ khí / Hồ Châu, Tạ Phú Chinh dịch
Thông tin xuất bản H.:Khoa học và kỹ thuật,2001
Mô tả vật lý 261tr;19cm
Tùng thư Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao ?
Từ khóa tự do Cơ khí
Từ khóa tự do Khoa học kĩ thuật
Tác giả(bs) CN Hồ Châu
Tác giả(bs) CN Tạ Phú Chinh
Địa chỉ 100Kho mượn(2): KM06022584-5
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11002019
000 00475nam a2200229 a 4500
00110685
0021
00411471
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c14000VND
039|y20051208092500|zthutt
041 |avie
084 |a6C5(083)
245 |aCơ khí / |cHồ Châu, Tạ Phú Chinh dịch
260 |aH.:|bKhoa học và kỹ thuật,|c2001
300 |a261tr;|c19cm
490 |aBộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao ?
653 |aCơ khí
653 |aKhoa học kĩ thuật
700 |aHồ Châu
700 |aTạ Phú Chinh
852|a100|bKho mượn|j(2): KM06022584-5
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11002019
890|a3|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11002019 Tiếng Việt 6C5(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
2 KM06022584 Kho mượn 6C5(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
3 KM06022585 Kho mượn 6C5(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào