• Sách
  • 51(098)
    Các câu chuyện toán học.
Giá tiền 11000VND
Kí hiệu phân loại 51(098)
Tác giả CN Nguyễn Bá Đô
Nhan đề Các câu chuyện toán học. T.2: Cái đã biết trong cái chưa biết / Nguyễn Bá Đô, Hồ Châu
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2000
Mô tả vật lý 171tr: hình vẽ, bảng;21cm
Tóm tắt Gồm những câu chuyện lí thú của một nhánh toán học: phương trình
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Sách thường thức
Từ khóa tự do Toán học
Tác giả(bs) CN Hồ Châu
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06006438
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001522
000 00025nam a2200024 a 4500
0014219
0021
0044400
008051208s2000 vie
0091 0
020 |c11000VND
039|y20051208090000|zlibol55
041 |avie
084 |a51(098)
1001 |aNguyễn Bá Đô
245 |aCác câu chuyện toán học.|nT.2: Cái đã biết trong cái chưa biết / |cNguyễn Bá Đô, Hồ Châu
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2000
300 |a171tr: hình vẽ, bảng;|c21cm
520 |aGồm những câu chuyện lí thú của một nhánh toán học: phương trình
653 |aPhương trình
653 |aSách thường thức
653 |aToán học
700 |aHồ Châu
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06006438
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001522
890|a2|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001522 Tiếng Việt 51(098) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KD06006438 Kho đọc 51(098) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào