Giá tiền 60000VND
Kí hiệu phân loại 1T3.9
Nhan đề Đạo : Triết học phương Đông / Trương Lập Văn ch.b; Sầm Hiền An,...; Hồ Châu,... dịch
Thông tin xuất bản H.:Khoa học xã hội,1998
Mô tả vật lý 707tr;21cm
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Đạo Phật
Từ khóa tự do Đạo Khổng
Từ khóa tự do Châu á
Từ khóa tự do Thời Xuân Thu
Từ khóa tự do Nhân đạo
Tác giả(bs) CN Tạ Phú Chinh
Tác giả(bs) CN Sầm Hiền An
Tác giả(bs) CN Trương Lập Văn
Tác giả(bs) CN Hồ Châu
Tác giả(bs) CN Thái Phương Lộc
Tác giả(bs) CN Trương Hoài Thừa
Tác giả(bs) CN Từ Tôn Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD05000422
000 00025nam a2200024 a 4500
0019242
0021
0049979
008051208s1998 vie
0091 0
020 |c60000VND
039|y20051208092200|zlibol55
041 |avie
084 |a1T3.9
245 |aĐạo :|bTriết học phương Đông / |cTrương Lập Văn ch.b; Sầm Hiền An,...; Hồ Châu,... dịch
260 |aH.:|bKhoa học xã hội,|c1998
300 |a707tr;|c21cm
653 |aTrung Quốc
653 |aTư tưởng
653 |aĐạo Phật
653 |aĐạo Khổng
653 |aChâu á
653 |aThời Xuân Thu
653 |aNhân đạo
700 |aTạ Phú Chinh
700 |aSầm Hiền An
700 |aTrương Lập Văn
700 |aHồ Châu
700 |aThái Phương Lộc
700 |aTrương Hoài Thừa
700 |aTừ Tôn Minh
700 |aNguyễn Văn Đức
852|a100|bKho đọc|j(1): KD05000422
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD05000422 Kho đọc 1T3.9 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào