• Sách
  • 512 H407PH
    Tuyển chọn 3000 bài tập đại số và giải tích :
Giá tiền 85000 VND
DDC 512
Tác giả CN Hoàng Phương
Nhan đề Tuyển chọn 3000 bài tập đại số và giải tích : Có lời giải; Dành cho sinh viên và học sinh / Hoàng Phương; Đặng Toàn Trung, Đặng Văn Bích
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2003
Mô tả vật lý 820tr. ; 20cm.
Tóm tắt Giới thiệu 3000 bài tập đại số và giải tích: bất đửng thức, giới hạn, đạo hàm, tích phân, vi phân, logarit,...
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Đại số
Tác giả(bs) CN Đặng Toàn Trung
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Bích
Địa chỉ 100Kho đọc(1): 102000594
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000604
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138636
0021
004C73B199A-75F5-405D-BF89-D97B84A0C180
005201910091512
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |c85000 VND
039|y20191009151203|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a512|bH407PH
100 |aHoàng Phương
245 |aTuyển chọn 3000 bài tập đại số và giải tích : |bCó lời giải; Dành cho sinh viên và học sinh / |cHoàng Phương; Đặng Toàn Trung, Đặng Văn Bích
260 |aĐà Nẵng : |bNxb. Đà Nẵng, |c2003
300 |a820tr. ; |c20cm.
520 |aGiới thiệu 3000 bài tập đại số và giải tích: bất đửng thức, giới hạn, đạo hàm, tích phân, vi phân, logarit,...
653 |aBài tập
653 |aGiải tích
653 |aĐại số
700 |aĐặng Toàn Trung
700|aĐặng Văn Bích
852|a100|bKho đọc|j(1): 102000594
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000604
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000604 Tiếng Việt 512 H407PH Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 102000594 Kho đọc 512 H407PH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào