• Luận án - Luận văn
  • 515.35 Đ312X
    Đa tạp bất biến chấp nhận được đối với một số lớp phương trình vi phân :
DDC 515.35
Tác giả CN Đinh Xuân Khánh
Nhan đề Đa tạp bất biến chấp nhận được đối với một số lớp phương trình vi phân : Luận án Tiến sĩ Toán học. Mã số: 9460101 / Đinh Xuân Khánh; Nguyễn Thiệu Huy, Phan Xuân Thành hướng dẫn
Thông tin xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 86tr + CD ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được và ứng dụng trong mô hình Fisher - Kolmogorov. Đa tạp bất biến chấp nhận được không ổn định thuộc ε- lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ. Đa tạp bất biến chất nhận được ổn định địa phương thuộc ε- lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Từ khóa tự do Đa tạp bất biến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thiệu Huy
Tác giả(bs) CN Phan Xuân Thành
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000095
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00134396
0022
00493874BC3-D163-4D70-9E84-B701828D79D9
005201810310931
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181031093128|boanhlth|c20181031090831|doanhlth|y20181031084609|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515.35|bĐ312X
100 |aĐinh Xuân Khánh
245 |aĐa tạp bất biến chấp nhận được đối với một số lớp phương trình vi phân : |bLuận án Tiến sĩ Toán học. Mã số: 9460101 / |cĐinh Xuân Khánh; Nguyễn Thiệu Huy, Phan Xuân Thành hướng dẫn
260 |aĐại học Bách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a86tr + CD ; |c30cm.
520 |aTrình bày tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được và ứng dụng trong mô hình Fisher - Kolmogorov. Đa tạp bất biến chấp nhận được không ổn định thuộc ε- lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ. Đa tạp bất biến chất nhận được ổn định địa phương thuộc ε- lớp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ
653 |aPhương trình vi phân
653 |aToán học
653 |aLuận án tiến sĩ
653|aĐa tạp bất biến
700 |aNguyễn Thiệu Huy|cPGS.TSKH|ehướng dẫn
700|aPhan Xuân Thành|cTS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000095
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bialuananthumbimage.jpg
890|a1|c1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000095 Luận án, Luận văn 515.35 Đ312X Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng