• Luận án - Luận văn
  • 352.4 H407V
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách ở huyện An Dương, Hải Phòng :
DDC 352.4
Tác giả CN Hoàng Văn Sinh
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách ở huyện An Dương, Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Hoàng Văn Sinh; Đào Minh Hằng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2019
Mô tả vật lý 65tr. + CD : bảng biểu, hình vẽ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện An Dương. Một số biện pháp hoàn thiện chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện An Dương
Từ khóa tự do Ngân sách địa phương
Từ khóa tự do An Dương
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đào Minh Hằng
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000535
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138458
0022
0046F6BBA18-4A7D-4A40-85CA-C38708AA64A6
005201908120937
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190812093707|boanhlth|y20190812093551|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bH407V
100 |aHoàng Văn Sinh
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách ở huyện An Dương, Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / |cHoàng Văn Sinh; Đào Minh Hằng hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2019
300 |a65tr. + CD : |bbảng biểu, hình vẽ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aThực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện An Dương. Một số biện pháp hoàn thiện chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện An Dương
653 |aNgân sách địa phương
653 |aAn Dương
653 |aQuản lí
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐào Minh Hằng|cTS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000535
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000535 Luận án, Luận văn 352.4 H407V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng