• Luận án - Luận văn
  • 352.4 TR121TH
    Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng :
DDC 352.4
Tác giả CN Trần Thị Thúy Linh
Nhan đề Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Trần Thị Thúy Linh; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2020
Mô tả vật lý 70tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Vốn đầu tư
Từ khóa tự do Xây dựng cư bản
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do An Dương
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đào Văn Hiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000660
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140184
0022
0043B13E73F-A75B-4E21-98A3-03AB1ADAE10D
005202006190859
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200619090141|boanhlth|c20200619085933|doanhlth|y20200619085730|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bTR121TH
100 |aTrần Thị Thúy Linh
245 |aBiện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / |cTrần Thị Thúy Linh; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2020
300 |a70tr. + CD : |bbảng, biểu, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng
653 |aVốn đầu tư
653 |aXây dựng cư bản
653 |aQuản lí
653|aAn Dương
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐào Văn Hiệp|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000660
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000660 Luận án, Luận văn 352.4 TR121TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng