• Sách
  • NG527TH
    Giáo trình thanh toán và tín dụng Quốc tế /
Giá tiền 50600VND
DDC
Kí hiệu phân loại 339.72(075.3)
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Liên
Nhan đề Giáo trình thanh toán và tín dụng Quốc tế / Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Văn Thanh, Đinh Văn Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Thống kê,2002
Mô tả vật lý 382tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học thương mại
Từ khóa tự do Tín dụng ngân hàng
Từ khóa tự do Thanh toán quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tín dụng
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06024341
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001226
000 00797nam a2200325 4500
00117643
0021
00418534
008061214s2002 vm| vie
0091 0
020|c50600VND
039|y20061214165200|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a339.72(075.3)
1001 |aNguyễn Thị Phương Liên
24500|aGiáo trình thanh toán và tín dụng Quốc tế / |cNguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Văn Thanh, Đinh Văn Sơn
250 |aTái bản lần 1, có sửa đổi bổ sung
260 |aH. :|bThống kê,|c2002
300 |a382tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học thương mại
653|aTín dụng ngân hàng
653|aThanh toán quốc tế
653|aGiáo trình
653|aTín dụng
700|aĐinh Văn Sơn
700|aNguyễn Văn Thanh
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06024341
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001226
890|a2|b46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001226 Tiếng Việt NG527TH Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KD06024341 Kho đọc NG527TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào