• Luận án - Luận văn
  • TR312X
    Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Hải Phòng :
DDC
BBK 33
Tác giả CN Trịnh Xuân Hoàng
Nhan đề Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Hải Phòng :Luận văn thạc sĩ khoa học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Trịnh Xuân Hoàng; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Nxb. Trường Đại học Hải Phòng,2011
Mô tả vật lý 89tr. ;30cm
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại; Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng; Đề xuất một số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này.
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngân hàng cổ phần Quân đội
Từ khóa tự do Tín dụng ngân hàng
Tác giả(bs) CN Vũ Trụ Phi
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA12000988
000 01133nam a2200301 4500
00126826
0022
00427792
008120104s2011 vm| vie
0091 0
039|y20120104093700|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bTR312X
084|a33
1001 |aTrịnh Xuân Hoàng
24500|aHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Hải Phòng :|bLuận văn thạc sĩ khoa học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / |cTrịnh Xuân Hoàng; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bNxb. Trường Đại học Hải Phòng,|c2011
300 |a89tr. ;|c30cm
502|aQuản trị kinh doanh. Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aNghiên cứu những vấn đề cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại; Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng; Đề xuất một số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này.
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aNgân hàng cổ phần Quân đội
653|aTín dụng ngân hàng
700|aVũ Trụ Phi|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA12000988
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA12000988 Luận án, Luận văn TR312X Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào