• Sách
  • PH105TH
    Bài tập - bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại - tín dụng ngân hàng :
Giá tiền 65000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 336.71
Tác giả CN Phan Thị Cúc
Nhan đề Bài tập - bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại - tín dụng ngân hàng : Dùng cho sinh viên thuộc các trường đại học chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh / Phan Thị Cúc (ch.b.), Đoàn Văn Huy, Nguyễn Thị Tuyết Nga,...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh :Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,2009
Mô tả vật lý 358tr. ;24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Tài chính - Ngân hàng
Tóm tắt Bao gồm lí thuyết và bài tập về nghiệp vụ ngân hàng: tổng quan về ngân hàng thương mại, nguồn vốn và quản lí nguồn vốn, cho vay và cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác, rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lí, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
Từ khóa tự do Tín dụng ngân hàng
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Nghiệp vụ
Từ khóa tự do Bài giải
Tác giả(bs) CN Đoàn Văn Huy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tuyết Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD14035322
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM14054549
000 01382nam a2200349 4500
00130853
0021
00431876
008141021s2009 vm| vie
0091 0
020|c65000VND
039|y20141021092900|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bPH105TH
084|a336.71
1001 |aPhan Thị Cúc
24500|aBài tập - bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại - tín dụng ngân hàng :|bDùng cho sinh viên thuộc các trường đại học chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh / |cPhan Thị Cúc (ch.b.), Đoàn Văn Huy, Nguyễn Thị Tuyết Nga,...
260 |aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,|c2009
300 |a358tr. ;|c24cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Tài chính - Ngân hàng
520 |aBao gồm lí thuyết và bài tập về nghiệp vụ ngân hàng: tổng quan về ngân hàng thương mại, nguồn vốn và quản lí nguồn vốn, cho vay và cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác, rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lí, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
653|aTín dụng ngân hàng
653|aBài tập
653|aNgân hàng thương mại
653|aNghiệp vụ
653|aBài giải
700|aĐoàn Văn Huy
700|aNguyễn Thị Tuyết Nga
700|aNguyễn Văn Kiên
852|a100|bKho đọc|j(1): KD14035322
852|a100|bKho mượn|j(1): KM14054549
890|a2|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD14035322 Kho đọc PH105TH Sách tham khảo 1 Hạn trả:01-01-2021
2 KM14054549 Kho mượn PH105TH Sách tham khảo 2 Hạn trả:01-01-2021

Không có liên kết tài liệu số nào