• Sách
  • 7A1
    <100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học /
Giá tiền 12000VND
Kí hiệu phân loại 7A1
Nhan đề <100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1997
Mô tả vật lý 168tr;21cm
Tóm tắt Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Từ khóa tự do Giáo dục thể lực
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Trò chơi
Tác giả(bs) CN Lê Anh Thơ
Tác giả(bs) CN Phạm Vĩnh Thông
Tác giả(bs) CN Phan Thông Tân
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Xuân
Tác giả(bs) CN Trần Đồng Lâm
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06012428
Địa chỉ 100Kho mượn(4): KM06025341, KM06026535, KM07035830-1
000 00025nam a2200024 a 4500
0012225
0021
0042321
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c12000VND
039|y20051208085500|zlibol55
041 |avie
084 |a7A1
245 |a<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / |cTrần Đồng Lâm ch.b,...
250 |aTái bản lần 1
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1997
300 |a168tr;|c21cm
520 |aNguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
653 |aGiáo dục thể lực
653 |aTiểu học
653 |aTrò chơi
700 |aLê Anh Thơ
700 |aPhạm Vĩnh Thông
700 |aPhan Thông Tân
700 |aBùi Thị Xuân
700 |aTrần Đồng Lâm
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06012428
852|a100|bKho mượn|j(4): KM06025341, KM06026535, KM07035830-1
890|a5|b86
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07035830 Kho mượn 7A1 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM07035831 Kho mượn 7A1 Sách tham khảo 5 Chờ thanh lý
3 KM06026535 Kho mượn 7A1 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM06025341 Kho mượn 7A1 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
5 KD06012428 Kho đọc 7A1 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào