• Sách
  • 7A1
    <100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học /
Giá tiền 12000VND
Kí hiệu phân loại 7A1
Nhan đề <100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,..
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1996
Mô tả vật lý 168tr;21cm
Tóm tắt Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Từ khóa tự do Giáo dục thể lực
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Trò chơi
Tác giả(bs) CN Lê Anh Thơ
Tác giả(bs) CN Phạm Vĩnh Thông
Tác giả(bs) CN Phan Thông Tân
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Xuân
Tác giả(bs) CN Trần Đồng Lâm
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06012429
000 00025nam a2200024 a 4500
0012226
0021
0042322
008051208s1996 vie
0091 0
020 |c12000VND
039|y20051208085500|zlibol55
041 |avie
084 |a7A1
245 |a<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / |cTrần Đồng Lâm ch.b,..
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1996
300 |a168tr;|c21cm
520 |aNguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
653 |aGiáo dục thể lực
653 |aTiểu học
653 |aTrò chơi
700 |aLê Anh Thơ
700 |aPhạm Vĩnh Thông
700 |aPhan Thông Tân
700 |aBùi Thị Xuân
700 |aTrần Đồng Lâm
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06012429
890|a1|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06012429 Kho đọc 7A1 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào