• Sách
  • 8(V)(083)
    <50=Năm mươi> bài văn được giải toàn quốc cuối bậc tiểu học /
Giá tiền 5300VND
Kí hiệu phân loại 8(V)(083)
Nhan đề <50=Năm mươi> bài văn được giải toàn quốc cuối bậc tiểu học / Trần Mạnh Hưởng tuyển chọn và nhận xét
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1995
Mô tả vật lý 184tr;21cm
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Trần Mạnh Hưởng
Địa chỉ 100Kho mượn(6): KM06005061-5, KM06025856
000 00025nam a2200024 a 4500
0016187
0021
0046482
008051208s1995 vie
0091 0
020 |c5300VND
039|y20051208091300|zlibol55
041 |avie
084 |a8(V)(083)
245 |a<50=Năm mươi> bài văn được giải toàn quốc cuối bậc tiểu học / |cTrần Mạnh Hưởng tuyển chọn và nhận xét
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1995
300 |a184tr;|c21cm
653 |aTiếng Việt
653 |aTiểu học
653 |aSách đọc thêm
700 |aTrần Mạnh Hưởng
852|a100|bKho mượn|j(6): KM06005061-5, KM06025856
890|a6|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06025856 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 6 Chờ thanh lý
2 KM06005061 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 1 Chờ thanh lý
3 KM06005062 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
4 KM06005063 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
5 KM06005064 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 4 Chờ thanh lý
6 KM06005065 Kho mượn 8(V)(083) Sách tham khảo 5 Chờ thanh lý

Không có liên kết tài liệu số nào