• Sách
  • 510(083)
    <50=Năm mươi> đề ôn toán 5 :
Giá tiền 6500VND
Kí hiệu phân loại 510(083)
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Sơn
Nhan đề <50=Năm mươi> đề ôn toán 5 : Thi tốt nghiệp tiểu học năm học 1996-1997 / Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Cảnh Toàn
Thông tin xuất bản Đồng Nai:Nxb. Đồng Nai,1997
Mô tả vật lý 115tr;21cm
Từ khóa tự do Đề thi
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Tốt nghiệp
Tác giả(bs) CN Phan Cảnh Toàn
000 00025nam a2200024 a 4500
0017252
0021
0047693
008051208s1997 vie
0091 0
020 |c6500VND
039|y20051208091600|zlibol55
041 |avie
084 |a510(083)
1001 |aNguyễn Hoàng Sơn
245 |a<50=Năm mươi> đề ôn toán 5 :|bThi tốt nghiệp tiểu học năm học 1996-1997 / |cNguyễn Hoàng Sơn, Phan Cảnh Toàn
260 |aĐồng Nai:|bNxb. Đồng Nai,|c1997
300 |a115tr;|c21cm
653 |aĐề thi
653 |aSách luyện thi
653 |aTiểu học
653 |aToán học
653 |aTốt nghiệp
700 |aPhan Cảnh Toàn
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần

Không có liên kết tài liệu số nào