• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ chứa dấu trị tuyệt đối :
Giá tiền 18000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 512.5
Nhan đề Các phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ chứa dấu trị tuyệt đối : Trong tài liệu này trình bày chi tiết 6 phương pháp cơ bản được sử dụng để giải phương trình - bất phương trình và hệ chứa dấu trị tuyệt đối,... / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 176tr. ;24cm
Từ khóa tự do Bất phương trình
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Giá trị tuyệt đối
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026574-5
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM07036806-9, KM07036811-3
000 00906nam a2200325 4500
00119635
0021
00420552
008071123s2006 vm| vie
0091 0
020|c18000VND
039|y20071123104800|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a512.5
24500|aCác phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ chứa dấu trị tuyệt đối :|bTrong tài liệu này trình bày chi tiết 6 phương pháp cơ bản được sử dụng để giải phương trình - bất phương trình và hệ chứa dấu trị tuyệt đối,... / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2006
300 |a176tr. ;|c24cm
653|aBất phương trình
653|aPhương trình
653|aSách luyện thi
653|aPhương pháp giải toán
653|aGiá trị tuyệt đối
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026574-5
852|a100|bKho mượn|j(7): KM07036806-9, KM07036811-3
890|a9|b46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026574 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026575 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036806 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036807 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM07036808 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036809 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036811 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036812 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036813 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào