• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ lượng giác :
Giá tiền 36000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 512.5
Nhan đề Các phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ lượng giác : Dùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2005
Mô tả vật lý 376tr. ;24cm
Từ khóa tự do Bất phương trình
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Lượng giác
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026582-3
Địa chỉ 100Kho mượn(7): KM07036838-43, KM07036845
000 00797nam a2200325 4500
00119639
0021
00420556
008071123s2005 vm| vie
0091 0
020|c36000VND
039|y20071123111000|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a512.5
24500|aCác phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ lượng giác :|bDùng cho học sinh 10,11,12 luyện thi Đại học, Cao đẳng / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2005
300 |a376tr. ;|c24cm
653|aBất phương trình
653|aPhương trình
653|aSách luyện thi
653|aPhương pháp giải toán
653|aLượng giác
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026582-3
852|a100|bKho mượn|j(7): KM07036838-43, KM07036845
890|a9|b122
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026582 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026583 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036838 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036839 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM07036840 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036841 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036842 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036843 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036845 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào