• Sách
  • C101
    Các phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ mũ - lôgarit :
Giá tiền 40000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 512.5
Nhan đề Các phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ mũ - lôgarit : Trong tài liệu này trình bày chi tiết 6 phương pháp cơ bản được sử dụng để giải phương trình - bất phương trình và hệ siêu việt,... / Lê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 378tr. ;24cm
Từ khóa tự do Bất phương trình
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Phương pháp giải toán
Từ khóa tự do Logarit
Tác giả(bs) CN Đào Thiện Khải
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Trí
Tác giả(bs) CN Lê Bích Ngọc
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD07026584-5
Địa chỉ 100Kho mượn(8): KM07036846-53
000 00873nam a2200325 4500
00119640
0021
00420557
008071123s2006 vm| vie
0091 0
020|c40000VND
039|y20071123111400|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bC101
084|a512.5
24500|aCác phương pháp giải phương trình - bất phương trình và hệ mũ - lôgarit :|bTrong tài liệu này trình bày chi tiết 6 phương pháp cơ bản được sử dụng để giải phương trình - bất phương trình và hệ siêu việt,... / |cLê Hồng Đức ch.b; Đào Thiện Khải,...
260 |aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2006
300 |a378tr. ;|c24cm
653|aBất phương trình
653|aPhương trình
653|aSách luyện thi
653|aPhương pháp giải toán
653|aLogarit
700|aĐào Thiện Khải
700|aLê Hồng Đức
700|aLê Hữu Trí
700|aLê Bích Ngọc
852|a100|bKho đọc|j(2): KD07026584-5
852|a100|bKho mượn|j(8): KM07036846-53
890|a10|b270
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07026584 Kho đọc C101 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KD07026585 Kho đọc C101 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM07036846 Kho mượn C101 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
4 KM07036847 Kho mượn C101 Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KM07036848 Kho mượn C101 Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
6 KM07036849 Kho mượn C101 Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
7 KM07036850 Kho mượn C101 Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
8 KM07036851 Kho mượn C101 Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
9 KM07036852 Kho mượn C101 Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
10 KM07036853 Kho mượn C101 Sách tham khảo 10 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào