• Sách
  • 895.922 Y603M
    Đá nảy mầm :
Giá tiền 0 VND
DDC 895.922
Tác giả CN Yên Mã Sơn
Nhan đề Đá nảy mầm : Thơ / Yên Mã Sơn
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 159tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001651
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141173
0021
004A6AA44D9-87A4-42FE-939E-864FD8C74CF1
005202111171615
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20211117161517|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bY603M
100 |aYên Mã Sơn
245 |aĐá nảy mầm : |bThơ / |cYên Mã Sơn
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a159tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001651
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001651 Tiếng Việt 895.922 Y603M Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào