• Sách
  • 895.922 H407L
    Đêm có mặt trời :
Giá tiền 0 VND
DDC 895.922
Tác giả CN Hoàng Luận
Nhan đề Đêm có mặt trời : Tiểu thuyết / Hoàng Luận
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001652
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141174
0021
004E3E18407-66CB-4ABC-BDD5-83126FD72959
005202111171617
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20211117161712|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bH407L
100 |aHoàng Luận
245 |aĐêm có mặt trời : |bTiểu thuyết / |cHoàng Luận
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a207tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001652
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001652 Tiếng Việt 895.922 H407L Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào